In de kijker

Kandidaten gezocht voor pilootproject e-facturatie

Het managementcomité van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken zoekt kandidaat-bedrijven om vanaf september 2014 mee te werken aan pilootprojecten voor het boekhoudsysteem van één van de volgende entiteiten: het departement Mobiliteit en Openbare Werken, het agentschap Wegen en Verkeer, het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust en de nv De Scheepvaart. Wie hierover meer wil vernemen contacteert bij de Vlaamse Confederatie Bouw Marc Vanherle of Joeri van Meenen via 02/54 55 749. Kandidaten moeten zich ten laatste tegen 22 augustus kenbaar moeten bij joeri.vanmeenen@vcb.be.

De uittredende Vlaamse regering had al vooropgesteld te streven naar een algemene digitale aanlevering van factuurinformatie tegen 1 januari 2017. Ook de nieuwe regering wil volop werk maken van e-invoicing en koppelt deze politiek aan de strijd tegen de verwijlinteresten. Haar regeerakkoord stelt dat alle ministers en beleidsdomeinen een continue inspanning zullen leveren om niet-betwiste (delen van) facturen binnen 30 dagen te betalen. Tegelijk introduceert de nieuwe regering in alle geledingen van de Vlaamse overheid een uniform boekhoudsysteem met intelligente scanning van facturen en het opzetten van e-invoicing.