In de kijker

Prioriteiten voor de Vlaamse regering

De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) heeft aan de onderhandelaars voor de nieuwe Vlaamse regering haar prioriteiten voor het Vlaams investerings- en woonbeleid overgemaakt.

De Vlaamse regering moet haar reguliere investeringen minimaal handhaven op vier miljard euro per jaar. Zij moet zelf jaarlijks 150 miljoen euro extra investeren in mobiliteitsinfrastructuur en er tegelijk op toezien dat de gemeenten de opbrengsten van de saneringsbijdragen integraal aan waterzuiverings- en rioleringswerken besteden. Het PPS-programma voor missing links moet onverminderd worden voortgezet. Bovendien moet de nieuwe regering de gemeenten extra ondersteunen op het vlak van stadsvernieuwing.

Daarnaast pleitte de VCB voor de onverkorte handhaving van de woonbonus, met name voor nieuwbouw en renovatie. Banken moeten de kredietvoorwaarden voor hypothecaire leningen aanpassen in de vorm van langere looptijden en een kleiner eigen aandeel. De nieuwe regering moet het toepassingsgebied voor de verzekering gewaarborgd wonen uitbreiden. Voor de minst bemiddelde gezinnen moet op de private huurmarkt een krachtig en doelgroepgericht systeem van huursubsidies worden opgezet. Voor de bouw van bijkomende sociale woningen moet de regering vooral uitgaan van de vrijwillige inbreng van private bouw- en vastgoedbedrijven in plaats van sociale verplichtingen. Zij moet de verdichting van het bestaande woonweefsel bevorderen en tegelijk de nog onbebouwde percelen laten aansnijden, ook in woonuitbreidingsgebieden.