In de kijker

Ontdek VCB-blog: ruimte voor mensen

Waar en hoe zullen Vlamingen wonen in de toekomst? Dat ligt momenteel op tafel. De krijtlijnen van het beleid van de Vlaamse regering dat stilaan vorm krijgt, doen een aantal verschuivingen vermoeden. VCB heeft een blog gelanceerd die ingaat op de actuele, hete hangijzers met een focus op de nodige ruimte voor de Vlaming om te leven, te werken en zich te ontplooien.

>> Ontdek de blog 'ruimte voor mensen'