In de kijker

Opleiding Tracimat deskundige

Voor sloop- en afbraakwerken veranderen de spelregels. De tracering van bouw- en sloopafval & bijgevolg de kwaliteitsgarantie voor de verwerker is al geruime tijd een knelpunt binnen de sector. Samen met betrokken stakeholders zoals de slopers, brekers en studiebureaus, heeft de Vlaamse Confederatie Bouw het initiatief genomen een sloopbeheerorganisatie op poten te zetten : TRACIMAT.

De initiatiefnemers organiseren nu een opleiding om u tijdig voor te bereiden op de komst van dit sloopbeheersysteem in 2017. Dan moeten alle betrokken partijen klaar staan. Wie niet mee is, zal problemen ondervinden om puin verwerkt te krijgen en te maken hebben met hogere kosten.

Tracimat heeft tot doel het selectieve sloopproces te traceren van de herkomst van het sloopafval tot bij de verwerkingsinstallatie. Daardoor krijgt de verwerker garanties over de kwaliteit van het aangevoerde sloopafval. De hele tracering start met de opmaak van een sloopopvolgingsplan dat voorafgaandelijk aan de werken wordt opgemaakt door een deskundige. Die deskundige is steeds een neutrale partij onafhankelijk van de sloper.

Een voorwaarde om als deskundige met Tracimat te kunnen werken, is het doorlopen van deze tweedaags opleiding inclusief het slagen voor het bijhorende examen. ** Andere vereisten zijn relevant aantoonbare ervaring en een beroepsaansprakelijkheidsverzekering, inclusief risico asbest met een waarborg van minimaal 1 mio €. **

> Locatie en data van de tweedaagse Tracimat-opleiding

In samenwerking met :

partners.jpg