Werkgroepen

VLISOGDe werkgroep VLISOG heeft tot doel om het systematisch onderhoud van gebouwen te promoten en te ondersteunen. Daartoe treedt het op als moderator tussen opdrachtgever en uitvoerder. De werkgroep wil een platform aanbieden waar de verschillende spelers op de markt elkaar kunnen ontmoeten om samen tot een meer gestructureerd onderhoud van ons patrimonium te komen.

De ambities van Vlisog zijn:

  • kennis verzamelen en instrumenten ontwikkelen die het professioneel onderhoud van gebouwen mogelijk maken
  • samenwerkingsverbanden tussen complementaire bedrijven stimuleren
  • professioneel onderhoud van gebouwen op de kaart zetten via het organiseren van infosessies en opleidingen
  • kwaliteit waarborgen door het opzetten van een kwaliteitskader

Conditiemetingen van gebouwen en installaties vormen een belangrijk aandachtspunt binnen deze werkgroep. Een conditiemeting gebeurt steeds vaker conform de Nederlandse NEN 2767 norm. Om deze norm correct te hanteren kan een inspecteur zich laten certificeren. Dit gaat gepaard met een theoretisch en praktisch examen waarbij Vlisog een coördinerende rol op zich neemt.

Voor meer info: www.vlisog.bebenedikt.declercq@vcb.be

 
Werkgroep - VLISOG