Werkgroepen

Vlaams restauratieforumBinnen de VCB bestaat al sinds jaren een werkgroep over erfgoedzorg. Deze werkgroep groepeert al de aannemers die bij de uitvoering van restauratiewerken betrokken zijn. De VCB nodigt hiervoor niet alleen algemene restauratie-aannemers uit maar ook aannemers uit verschillende afwerkingsberoepen en complementaire activiteiten bij de restauratie. De VCB werkt daarvoor ook nauw samen met de betrokken beroepsfederaties zoals de cluster Afwerking, Confederatie Bouw Natuursteen.

De werkgroep heeft vooral tot doel de capaciteit die de Vlaamse bouwsector op het vlak van erfgoedzorg heeft opgebouwd, te vrijwaren en verder tot ontwikkeling te brengen. Thema’s bij uitstek zijn dan ook: de subsidiëring van restauratiewerken door de Vlaamse overheid en de impact hiervan op de aannemers, de wijze waarop Vlaamse overheid en door Vlaanderen gesubsidieerde opdrachtgevers restauratiewerken aanbesteden, de kwaliteitseisen die zij aan aannemers stellen, de budgetten die daarvoor beschikbaar zijn, de opleidingen die voor de uitvoering van restauratiewerken nodig zijn, en de nieuwe technologieën die restauratie-aannemers bij hun werkzaamheden kunnen ondersteunen.

De VCB-werkgroep onderhoudt nauwe contacten met de kabinetsmedewerkers die voor erfgoed bevoegd zijn. Daarnaast bestaat een structureel overleg tussen de VCB en de directie en medewerkers van het agentschap Onroerend Erfgoed. Bovendien werkt de VCB nauw samen met Vlaamse erfgoedorganisaties zoals Herita.

Contactpersonen voor deze werkgroep zijn Steven Declercq en Gerrit De Goignies

 
Werkgroep - Vlaams restauratieforum Werkgroep - Vlaams restauratieforum Werkgroep - Vlaams restauratieforum Werkgroep - Vlaams restauratieforum

Partners: