Werkgroepen

VCB-commissie LeefmilieuWelke maatschappelijke uitdagingen komen er op de bouwsector af op het gebied van milieu, energie, klimaat en duurzaamheid? Welke beleidsinitiatieven en welk onderzoeksprojecten lopen er bij verschillende overheidsdiensten en kennisinstellingen? Welke evoluties zijn er richting meer duurzame bouwmaterialen met een kleinere ecologische voetafdruk?

Sinds 2013 worden tijdens de overlegmomenten van de VCB-commissie Leefmilieu gastsprekers uitgenodigd om een toelichting te geven over actuele thema’s. Het informeren, het sensibiliseren en het uitwisselen van gedachten en ideeën staan centraal.

De VCB-commissie Leefmilieu bestaat uit enkele bouwbedrijven actief in verschillende domeinen (algemene aanneming, infrastructuurwerken, sloopwerken, installatietechnieken), enkele studiebureaus en certificatie-instellingen actief in de bouwsector en de twee onderzoeksinstellingen van de bouw WTCB en OCW.

Op elke vergadering van de VCB-commissie Leefmilieu worden twee à drie onderwerpen behandeld. De VCB-commissie Leefmilieu komt vier keer per jaar samen.

Contactpersoon voor deze Commissie is Griet Goossens – griet.goossens@vcb.be

 
Werkgroep - VCB-commissie Leefmilieu