Werkgroepen

GeothermieBinnen de VCB is er al geruime tijd een werkgroep actief rond geothermie. Leden van deze werkgroep komen uit verschillende hoeken om in de brede zin dit thema te kunnen benaderen. Enerzijds gaat het om de boorbedrijven actief in de geothermische boringen, anderzijds studiebureaus en installateurs van geothermische installaties. Ook projectontwikkelaars die geothermie een plaats geven in de nieuwste ontwikkelingen van bouwprojecten of collectieve warmteoplossingen rekenen we onder de deelnemers. In het kader van de energietransitie en het wijzigende energielandschap wint geothermie immers aan belang om de puzzel optimaal te kunnen leggen.

De werkgroep heeft als doel de stakeholders van geothermie samen te brengen rond:

  • kennisdeling onder de stakeholders geothermie en experten
  • innovatieve toepassingen stimuleren en in de aandacht brengen
  • promotie van geothermie in het algemeen
  • geothermie continue onder de aandacht brengen bij de regelgevende overheid

Deze werkgroep brengt de VCB, de Cluster Complementaire Bedrijven en TECHLINK samen als beroepsfederaties die van zeer nabij betrokken zijn bij dit thema.

In dit kader werd in 2021 voor het eerst door VCB een TOPICS-lerend netwerk opgezet dat toelaat om op enkele deelthema’s verder in te gaan in een beperktere groep van twintig deelnemers.

Contactpersoon voor deze werkgroep is Johan.vandendriessche@vcb.be

 
Werkgroep - Geothermie

Partners: