Wat doen we?

De wegwijzer van en naar het bouwbedrijf in Vlaanderen

Meer dan 10.000 bouwbedrijven zijn in Vlaanderen aangesloten bij de Confederatie Bouw. Aldus is de Vlaamse Confederatie Bouw de meest representatieve beroepsorganisatie voor de bouwsector in Vlaanderen.

Zij vertegenwoordigt:

  • zowel grotere bouwbedrijven als KMO's en zelfstandigen;
  • al de bouwberoepen, niet alleen de algemene aannemers, de uitvoerders van infrastructuurwerken en de wegenbouwers maar ook de voltooiings- en installatiebedrijven.

In de bres voor de aannemer

In al haar acties verdedigt de Vlaamse Confederatie Bouw voluit het belang van de aannemer. Het beleid van de VCB wordt uitsluitend door aannemers bepaald. Ook door haar politieke ongebondenheid kan de VCB telkens voluit de stem van de aannemer laten horen.

Oplossingen op maat van het bouwbedrijf

Voor de problemen van haar leden zoekt de Vlaamse Confederatie Bouw telkens naar een concrete oplossing op maat van het bouwbedrijf. Dankzij de structuur van de beroepsorganisatie ligt de deskundigheid van de VCB steeds binnen handbereik.

Deskundigheid binnen handbereik

Dank zij de lokale Confederaties Bouw vinden de leden een aanspreekpunt in hun buurt.
Dankzij de beroepsfederaties krijgen de leden steeds informatie op maat van hun specifieke beroepsactiviteit.

Tegelijk vormt de Vlaamse Confederatie Bouw een stevig duo met de Confederatie Bouw die op nationaal vlak actief is. Door hun gedegen kennis van enerzijds Vlaamse en anderzijds federale bouwmateries versterken zij elkaar.

 

De wegwijzer van en naar het bouwbedrijf in Vlaanderen

Ter verdediging van de aannemersbelangen

Deskundigheid in bouwzaken vormt voor de Vlaamse Confederatie Bouw de belangrijkste troef. Voor de Vlaamse regering en de Vlaamse overheid is de VCB de bouwexpert bij uitstek. De Vlaamse overheid is voor de bouwsector de voornaamste opdrachtgever en een belangrijke regelgever geworden. Dankzij de VCB kunnen de belangen van de aannemers bij de Vlaamse overheid maximaal worden verdedigd.

Wie tot onze organisatie toetreedt, kan steeds rekenen op professioneel advies. Tegelijk betekent het lidmaatschap een 'uithangborg' waarmee aannemers in de bouwsector kunnen aantonen dat zij op de hoogte willen zijn van wat kan en mag in het beroep.

Wenst u meer informatie? Klik hier en wij contacteren u graag persoonlijk om uw verdere vragen te beantwoorden.