Wanneer een product niet of niet meer wordt gebruikt, kan het afval worden. Dat is vooral van belang voor de ondernemingen, want zij hebben verantwoordelijkheden, reglementaire beperkingen en ook economische en zelfs strategische belangen om het door hen geproduceerde afval te beperken. Ze verbinden zich dan ook tot de ontwikkeling van valorisatie en tot circulaire economie, een thema waarop het RE C²-project aansluit, vermits het hoofdzakelijk op afval is gericht.

In dit licht hebben 9 Waalse, Vlaamse en Franse partners rond het RE C²-project de ambitie om een grensoverschrijdend kanaal op te richten voor het hergebruik van materialen door een beroep te doen op korte circuits (volgens de Europese definities). Hiermee willen we lokale middelen en knowhow valoriseren, de hoeveelheden afval reduceren en de economische ontwikkeling van grensoverschrijdende gebieden stimuleren.

Meer weten ? ansy.poelman(at)vcb.be

 
BIM