Publicaties

 • Generatie Z, talenten netwerken voor een betere leefwereld

  Visierapport 2020

  Visierapport 2020: Generatie Z, talenten netwerken voor een betere leefwereld

  In dit visierapport bekijken we de wisselwerking tussen generatie Z en de bouwsector. In welke mate veranderen bouwberoepen, hoe trekken we best (jonge) mensen aan en welk beleid wordt door Vlaanderen gevoerd om netwerking tussen bouw en overheid te stimuleren?

 • Smart tools en talenten

  Visierapport 2019

  Visierapport 2019: Smart tools en talenten

  Het visierapport van 2019 wil vooral de rol van de bouw als innoverende technologie-integrator beklemtonen. De Vlaamse bouwbedrijven hebben hun interne processen grondig gedigitaliseerd. Maar intussen kondigt een nieuwe digitaliseringsgolf zich aan met instrumenten uit de industrie 4.0.

 • Burgers en bouwers: één front

  Visierapport 2018

  Visierapport 2018: Burgers en bouwers: één front

  De boodschap van dit visierapport is dat bouwers in principe optimaal willen inspelen op de wensen van de burgers maar dat allerlei drempels en beperkingen (reglementaire, ruimtelijke, financiële en budgettaire) dit streven tegenwerken.

 • Mens en Technologie

  Visierapport 2017

  Visierapport 2017: Mens en Technologie - De bouw laat zijn STEM horen

  De bouw laat zijn STEM horen

  Het visierapport van de VCB over Mens en Technologie start vanuit de competenties die de verschillende partners in de bouw in de toekomst zullen moeten kunnen ontwikkelen, en vanuit de nieuwe technologieën die hun daartoe ter beschikking staan.

 • De klant

  Visierapport 2016

  Visierapport 2016: De klant - Klantgericht bouwen voor betaalbaar comfort

  Klantgericht bouwen voor betaalbaar comfort

  In het rapport komt elk woord van de ondertitel tot zijn recht. Hoe als bouwbedrijf meer klantgericht werken? Welke zijn de huidige comforteisen? Hoe die betaalbaar houden of krijgen?

 • Doorbraken

  Visierapport 2015

  Visierapport 2015: Doorbraken - Scenario's voor de technologische (r)evolutie

  Scenario's voor de technologische (r)evolutie

  De bouw-, energie- en milieucluster speelt niet alleen een belangrijke economische rol maar is tegelijk van groot maatschappelijk belang.

 • Samen bouwen aan de toekomst: PPS in Vlaanderen

  Samen bouwen aan de toekomst: PPS in Vlaanderen

  Naar aanleiding van 15 jaar PPS heeft de Vlaamse Confederatie Bouw het initiatief genomen om PPS en stadsvernieuwing in de spotlights te zetten in een publicatie die zowel het algemeen kader duidt als concrete voorbeelden aanreikt.