Publicaties

Visierapport 2018: Burgers en bouwers: één front

Burgers en aannemers hebben uiteindelijk dezelfde belangen en vormen dus één front. In principe bouwen aannemers wat burgers willen. Maar wat willen de burgers? Uiteenlopende ondernemingen uit de bouwsector hebben de laatste jaren de burgers hierover bevraagd. Daartegenover staan vaak tegengestelde meningen van planologen en zijn er praktische knelpunten van financiële en reglementaire aard waardoor de Vlamingen er niet toe komen hun woondroom te realiseren. In het visierapport werden ze nader geanalyseerd.

Het visierapport peilde ook naar het verplaatsingsgedrag van de burgers en naar de redenen waarom zij zich verplaatsen zoals zij nu doen. Ook daar heeft het visierapport gekeken naar mogelijke alternatieven en naar de redenen waarom die niet of maar moeizaam op gang komen.

Vervolgens gaat het visierapport na wat de bouwsector hier zelf tegenover kan stellen. Het focust daarbij op een aantal innovatieve ontwikkelingen binnen de sector. De private partijen in de bouw kunnen uiteraard niet alles. De lokale en regionale overheden spelen nu eenmaal een sleutelrol in de sector. Vandaar dat het visierapport tot slot meer in het bijzonder ingaat op de ondersteunende rol van de overheden, niet alleen op de huidige maar ook op de toekomstige rol van de Vlaamse gemeentebesturen en van de Vlaamse regering.

 
Visierapport 2018: Burgers en bouwers: één front