Publicaties

Visierapport 2017: Mens en Technologie

De bouw laat zijn STEM horen

Het visierapport van de VCB over Mens en Technologie start vanuit de competenties die de verschillende partners in de bouw in de toekomst zullen moeten kunnen ontwikkelen, en vanuit de nieuwe technologieën die hun daartoe ter beschikking staan.

Daarbij aansluitend komen in het rapport vragen aan bod zoals: in welke mate gaan deze technologische innovaties op korte en op langere termijn een invloed uitoefenen op de vraag naar en het aanbod van arbeiders, bedienden en zelfstandigen, in welke mate zullen de huidige beroepen in de bouw blijven bestaan, verdwijnen, door andere worden vervangen of veranderen, welke taken in de bouw zullen geheel of gedeeltelijk kunnen worden vervangen door robots of andere technologieën, in welke mate wordt het hierdoor mogelijk de productiviteit in de bouw te verhogen en tegelijk de werkomstandigheden te verbeteren op het vlak van veiligheid en werkdruk.

Daarnaast gaat het rapport na in welke mate de opleidingen moeten worden aangepast, de behoefte aan permanente vorming toeneemt, de inschakeling van nieuwe medewerkers anders moet gebeuren en nieuwe technologieën de bedrijven kunnen helpen de geschikte medewerkers te vinden.

De bouw is een sector die de nieuwste bevindingen van wetenschap, techniek, engineering en wiskunde (afgekort STEM) integreert. Met dit rapport wil de bouw dus zijn STEM laten horen.

 
Visierapport 2016: De klant - Klantgericht bouwen voor betaalbaar comfort