Publicaties

Visierapport 2015: Doorbraken

Scenario's voor de technologische (r)evolutie

De bouw-, energie- en milieucluster speelt niet alleen een belangrijke economische rol doordat zij ongeveer een kwart van de Vlaamse economie bepaalt, maar is tegelijk van groot maatschappelijk belang.

De verschillende elementen waaruit de strategische Visie 2050 van de Vlaamse regering is opgebouwd, hebben een duidelijk raakvlak met de bouw.

Het visierapport van de VCB voor 2015 gaat vooral dieper in op de volgende elementen omdat de bouw hierin overduidelijk een dominante rol vervult: materialen, energie, water, mobiliteit, wonen en bebouwde ruimte en innovatieve overheid.

Tenslotte beschrijft het rapport in welke mate de bouw meegaat met een aantal belangrijke economische evoluties waaronder digitalisering en automatisering.

 
Visierapport 2015: Doorbraken - Scenario's voor de technologische (r)evolutie