Publicaties

Visierapport 2014: Veranderen en vernieuwen

De bouw-, energie- en milieucluster is volop aan het veranderen en vernieuwen. Transformatie is dan ook de rode draad doorheen het visierapport van de VCB voor 2014.

Tegelijk met de bouw moeten al de partijen veranderen en vernieuwen die met de bouw te maken hebben: ontwerpers, bouwmaterialenproducenten, energieproducenten en -beheerders en niet in het minst de financiële sector. Duurzaamheid zal immers pas een ruim succes kennen als ook die ook betaalbaar is en wordt.

Uit het rapport blijkt dat de bouw en de bouwverwante sectoren door verandering en vernieuwing er zelf in belangrijke mate toe bijdragen dat duurzamere bouwconcepten steeds goedkoper worden. Maar kredietverleners en financiers moeten deze evolutie mee ondersteunen.

Tenslotte moet de Vlaamse overheid eveneens in deze transformatiebeweging meegaan. Een belangrijk document in dit verband is het nieuw Vlaams regeerakkoord dat de krijtlijnen van het beleid vastlegt tot 2019. Het visierapport gaat hier dan ook dieper op in.

Het visierapport 'Veranderen en vernieuwen’ telt 148 pagina's, bevat getuigenissen van 18 bedrijven en organisaties en tal van illustraties van toonaangevende projecten. Het is gratis beschikbaar en kan worden aangevraagd via de publicatielijst van deze website.

 
Visierapport 2014: Veranderen en vernieuwen