Publicaties

Buildchem-rapport 2014

Nieuwe publicatie en samenwerking rond duurzaam bouwen

Het project Buildchem heeft aanleiding gegeven tot nieuwe samenwerkingsverbanden en tot een nieuwe publicatie over de grote uitdagingen voor de realisatie van duurzame bouwprojecten.

Buildchem is een gezamenlijk project van de VCB (Vlaamse Confederatie Bouw), Essenscia Vlaanderen (de federatie van de chemische industrie en life sciences) en Federplast (de federatie van de kunststoffen). De bouwsector staat voor grote maatschappelijke uitdagingen: energiebesparing, besparen van materialen, duurzaam omgaan met water, verstedelijking en de creatie van een aangenaam leefklimaat binnen en buiten.

In de publicatie ‘Samen toekomst bouwen’ die uit het Buildchem-project is voortgevloeid, gaan experten dieper in op deze uitdagingen. Tegelijk schrijven ondernemers over dezelfde thema’s op basis van hun ervaringen met het samenwerkingsverband dat daarover in het kader van Buildchem tot stand is gekomen. Het gaat zowel om aannemers als om producenten en ontwerpers. De focus van Buildchem ligt immers op cross-sectorale open innovatie.

Intussen zijn uit Buildchem nieuwe projecten voortgevloeid, zoals RenoseeC en Recybet. In het kader van RenoseeC zoekt een cross-sectoraal consortium oplossingen voor de collectieve renovatie van de 19de eeuwse gordel in Sint-Amandsberg. Recybet heeft tot doel de materialenkringloop bij de productie van prefab-betonproducten te sluiten.

Het Buildchem-project werd ondersteund door het Agentschap Ondernemen via de projectoproep Fabrieken van de Toekomst in het kader van het Nieuw Industrieel Beleid.Met de steun van:
VIA 2020 Agentschap Ondernemen


 
Buildchem-rapport 2014