Publicaties

Visierapport 2013: Tijd, geld & ruimte

Hoe versneld duurzame én betaalbare projecten realiseren? Op deze uitdagingen formuleert de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) in haar visierapport voor 2013 een aantal concrete antwoorden.

Hoe op acht jaar tijd naar bijna-energieneutrale gebouwen evolueren? Hoe inspelen op de woonbehoeften van de snel groeiende bevolking? Hoe kunnen gezinnen hun woning nog gefinancierd krijgen? Waar kunnen de overheden de financiële middelen vinden om projecten te realiseren? Waar in ons dichtbevolkt land nog ruimte vinden om te bouwen? Al deze elementen komen ruimschoots aan bod in het visierapport van de VCB voor 2013.

Wat betreft de factor ruimte stelt de VCB dat zelfs in het uiterst gunstige scenario van meer woontorens, van een versnelde stadsvernieuwing en van een verhoogd ritme van renovatie en vervangende nieuwbouw het nog altijd nodig zal blijven onbebouwde bouwgronden aan te snijden, ook in de woonuitbreidingsgebieden. Wat betreft de factor geld bevat het rapport tien vuistregels voor een geslaagde PPS. Wat de factor tijd aangaat wijst het rapport erop dat bouwbedrijven bij de snel groeiende Gazellen van 2013 een aandeel van 17% innamen, veel meer dan bijvoorbeeld ICT. Bouwbedrijven innoveren ook veel meer dan voorheen, zo is gebleken uit een enquête van de VCB.

Het visierapport 'Tijd, geld & ruimte' telt 192 pagina's, bevat getuigenissen van 13 bedrijven en bevat tal van illustraties van toonaangevende projecten. Het is gratis beschikbaar en kan worden aangevraagd via de publicatielijst van deze website.

 
Visierapport 2013: Tijd, geld & ruimte