Publicaties

Visierapport 2012: Talent voor groei

De bouw blijft groeien: van 2007 tot 2011 is het aantal jobs bij Belgische bouwfirma's, studiebureaus en vastgoedbedrijven met circa 19.000 gestegen, ondanks de crisis. Deze extra jobs gaan vooral naar hoger geschoolden. De bouw is immers een kennissector geworden. Om verder te kunnen groeien hebben de bouw- en bouwverwante bedrijven nood aan nog meer kennis en talent. Maar ook de overheid moet meer kennis ontwikkelen. Die moet meer dan nu slimme, creatieve oplossingen stimuleren en slimme financieringstechnieken hanteren. Dan zal de bouwcluster effectief kunnen fungeren als motor van onze economie. Dat is de boodschap die de VCB met haar visierapport voor 2012 naar voor heeft willen brengen.

Het visierapport gaat in zes hoofdstukken dieper in op de almaar hogere verwachtingen van de klanten en de almaar strengere regels die aan de bouw worden gesteld. De meeste bouwbedrijven hebben hun organisatie en strategie daardoor moeten aanpassen. Het visierapport geeft de verschillende strategieën aan die de bouwbedrijven kunnen volgen. Bij elke strategie worden de vereiste kennis en kennisontwikkeling vermeld. Maar hoe kennis beheersen en tot ontwikkeling brengen, binnen het eigen bedrijf en op sectorniveau? Welke zijn de randvoorwaarden voor een optimale kennisuitwisseling in bouwteam en bij PPS? Welke menselijke talenten heeft de bouwcluster precies nodig en waar en hoe kunnen de bedrijven ze vinden? In welke richting zullen de verwachtingen van de bouwopdrachtgevers de komende twee decennia evolueren en welke bijdrage kan elke bouwpartner – ontwerper, financier, producent, ICT-ontwikkelaar en overheid – hiertoe leveren?

Het rapport telt 224 pagina's, bevat getuigenissen van een 20-tal bedrijven over hoe zij concreet met kennis en talent omgaan, en beschrijft een 40-tal projecten met vermelding van de kennis en het talent die hiervoor nodig waren. Het visierapport 'Talent voor groei' is gratis beschikbaar voor alle geïnteresseerden en kan worden aangevraagd via de publicatielijst op deze website.

 
Visierapport 2012: Talent voor groei