Publicaties

Visierapport 2011: Grote uitdagingen grootse projecten

Om hun economie volledig duurzaam te maken, moeten landen jaarlijks 2% van hun BBP investeren. Voor Belgiƫ betekent dat ongeveer tien miljard euro extra investeringen per jaar. Dat doel kan niet bereikt worden zonder de cluster van de bouw-, milieu- energiebedrijven. Die moet de helft van deze investeringen kunnen realiseren. Maar om die investeringen op gang te krijgen moet er dringend meer krediet beschikbaar komen: voor gezinnen die een duurzame woning willen oprichten, voor bedrijven, voor overheden. Als die financiering lukt voorspelt de VCB (Vlaamse Confederatie Bouw) een grotere economische groei. Tegelijk kunnen er dan tegen 2020 70.000 jobs in de bouw-, milieu- en energiecluster bijkomen. Dat is de essentie van het visierapport voor 2011 dat de VCB op 29 september heeft voorgesteld.

Maar hoe deze investeringen gefinancierd krijgen in de huidige kredietcrisis? In haar visierapport vraagt de VCB aan de financiers om weer aan projectfinanciering te doen, zowel voor grote als voor kleine projecten. Ook de overheden moeten een bijdrage leveren. In een traditioneel Keynesiaans beleid zou de overheid om duurzaam te investeren alle investeringen zelf moeten financieren, wat de schuldgraad doet verhogen. De VCB stelt een eco-Keynesiaans beleid voor met een hogere groei dankzij meer duurzame investeringen en tegelijk de mogelijkheid om de private sector mee te betrekken, met name via PPS-constructies zoals DBFM en ESCO's die bovenop de reguliere overheidsinvesteringen komen.

 
Visierapport 2011: Grote uitdagingen grootse projecten