Publicaties

Visierapport 2010: Innovatie

Het energieverbruik in de Vlaamse woningen moet tegen 2020 (bijna) naar nul en het grondstoffengebruik in de bouw moet fors omlaag. De komende tien jaar staat de bouw voor een omwenteling. Daarvoor is innovatie nodig. Dat is het thema van het visierapport 2010 van de Vlaamse Confederatie Bouw.

Van cruciaal belang is dat de nieuwe technieken aansluiting vinden op de markt. De overheid moet daarvoor een gunstig kader scheppen. Als de innovatiebeweging in de bouw lukt, kan zij uiteindelijk leiden tot 35.000 extra jobs bij de aannemers en tot 35.000 extra jobs in de bouwverwante bedrijven. Het aandeel van de bouw- en de bouwverwante bedrijven in de totale tewerkstelling zal dan stijgen van 12% naar 14% en meer. Onze economie zal dus bouwintensiever worden en ook voor het leefmilieu zal de bouw aan belang winnen.

 
Visierapport 2010: Innovatie