Press room

Maandelijks nog slechts 1.800 vergunningen voor nieuwe woningen in Vlaanderen

Vlaamse woningbouw op historisch laag niveau

Tijdens de maanden mei, juni en augustus van dit jaar werden in Vlaanderen telkens slechts een 1.000-tal vergunningen voor nieuwe flats en een 800-tal vergunningen voor nieuwe huizen toegekend. De piek tot bijna 3.000 vergunningen voor nieuwe huizen in maart en van meer dan 5.000 vergunningen voor nieuwe flats in april is een zeer tijdelijk fenomeen gebleken, zoals de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) al eerder had voorspeld. Weliswaar werd eind 2013 een voorraad aan vergunde projecten opgebouwd die nog aan de minder strenge eisen van toen beantwoordden. Maar ten gronde staat de Vlaamse woningbouw nu op een historisch laag niveau. 

De pieken in maart en april waren vooral het gevolg van bouwvergunningen die versneld werden aangevraagd eind 2013 om e ontsnappen aan de strengere eisen die in Vlaanderen op het vlak van energiezuinigheid en hernieuwbare energie van toepassing werden voor nieuwe woningen vanaf 2014. De gemeenten hebben die aanvragen in het voorjaar van 2014 goedgekeurd en toegekend. Het ging dus niet om een fundamentele verbetering van de woningbouwconjunctuur, zoals intussen duidelijk is geworden. 

De fundamentele malaise in de woningbouw blijkt ook uit het lager aantal toegekende hypothecaire kredieten. Tijdens de eerste drie kwartalen van dit jaar lagen die voor de aankoop van een woning 7% lager dan tijdens de eerste drie kwartalen van vorig jaar. Het afsluiten van een hypothecaire lening vormt de eerste stap in de realisatie van een woningbouwproject. Als het aantal hypothecaire leningen voor de bouw van nieuwe woningen vermindert, zal niet lang daarna ook het aantal woonprojecten in uitvoering dalen. 

De neerwaartse trend in de woningbouw wordt verder bevestigd door de evolutie van het orderbestand voor woongebouwen. Dit orderbestand staat al langer zeer negatief en is de laatste maand opnieuw scherp gedaald.