Press room

Aantal Vlaamse vergunningen voor nieuwe huizen en flats blijft bijzonder laag

Nog geen anticipatie op vermindering van de woonbonus

Het aantal vergunningen voor nieuwe huizen en flats blijft in Vlaanderen op een zeer laag niveau. De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) wijst erop dat eind 2013 een groot aantal vergunningen werd aangevraagd om te ontsnappen aan het strengere E-peil dat vanaf dit jaar in voege is getreden. Die vergunningsaanvragen werden afgehandeld in de periode januari-april van dit jaar. In deze periode waren er gemiddeld 2.327 toegekende vergunningen voor huizen per maand en 3.244 vergunningen voor flats. In de periode mei-juli van dit jaar daalde het maandelijks gemiddelde tot 754 toegekende vergunningen voor huizen en 1.398 voor flats. Dit is een daling met respectievelijk 68% en 57%. 

Alhoewel de vermindering van de woonbonus die in Vlaanderen vanaf begin 2015 in voege treedt, al bekend werd gemaakt met de publicatie van het Vlaams regeerakkoord op 23 juli 2014, merkt de VCB nog geen toename van het aantal vergunningen om die reden. De statistieken betreffen immers de toegekende vergunningen. Iemand die zijn bouwplannen versneld heeft om nog gebruik te kunnen maken van het huidige voordeligere systeem van de woonbonus, zal waarschijnlijk zijn bouwaanvraag pas vanaf augustus hebben kunnen indienen. Hierna kan het nog een aantal maanden duren vooraleer de vergunningsaanvraag goedgekeurd wordt. 

Daarom verwacht de VCB dat de versnelde toename van het aantal toegekende vergunningen als gevolg van de beperking van de voordelen van de woonbonus vanaf begin 2015 pas tegen het jaareinde tot uiting zal komen in de vergunningsstatistieken.

In tegenstelling tot Vlaanderen bleef het aantal toegekende vergunningen in Wallonië relatief constant: daar heeft de versnellende factor van een strengere reglementering niet gespeeld.