Press room

Renovatiepremie moet blijven voor laagste inkomens

Gisteren kondigde de Vlaamse regering aan dat de renovatiepremie grondig hervormd wordt. Ze zal niet langer worden uitbetaald in de vorm van een subsidie, maar als belastingvermindering, gespreid over drie jaar. De voorwaarden en bedragen blijven hetzelfde, maar de uitbetaling wijzigt vanaf 1 november.

Na de beslissing om de woonbonus te verminderen en de invoering van strengere EPB-eisen bij nieuwbouw zal nu ook de renovatiesector geraakt worden.

Hoewel niets gewijzigd zal worden aan de voorwaarden zullen negatieve gevolgen niet uitblijven. Wie renoveert, zal immers veel meer dan vroeger moeten voorfinancieren: in plaats van enkele maanden zal meer dan drie jaar moeten gewacht worden op de terugbetaling.

Maar er is meer. De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) vraagt dat bij de uitwerking van de maatregel aandacht wordt besteed aan de laagste inkomens die anders uit de boot dreigen te vallen. Wie een laag inkomen heeft en geen belastingen betaalt, heeft immers niets aan een belastingvermindering!  Daarom moet de belastingvermindering terugbetaalbaar worden. Heel wat gepensioneerden bijvoorbeeld zijn geen belastingen verschuldigd maar laten wel nog aanpassingswerken uitvoeren aan hun woning. De VCB dringt er dan ook op aan dat de Vlaamse regering bij de uitwerking van dit nieuwe systeem voorziet in een gewone terugbetaling of premie voor de lage inkomens.