Press room

Tips bij stroomonderbreking

Doe op tijd een beroep op een vakman

Vandaag hebben de netbeheerders verdere info vrijgegeven over het afschakelingsplan bij een stroomonderbreking komende winter. Er is nu ook een specifiek stratenplan bekend gemaakt. Ook werd bevestigd dat een stroompanne zou plaatsvinden tussen 17 en 20 uur en maximaal 2 tot 3 uur in beslag zou nemen. De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) en zijn technische installatiefederaties brengen een aantal aanbevelingen onder de aandacht van particulieren en kleine ondernemingen in het geval uw regio zonder stroom komt te zitten. Mits u een aantal vuistregels in acht neemt en met begeleiding van een vakman waar nodig, kan u grote hinder vermijden.  

Eerst en vooral raden VCB en de technische beroepsorganisaties af om onbesuisd stroomgeneratoren in te zetten. Indien de installaties in uw woning of onderneming continu nood hebben aan elektriciteit om bijv. de centrale verwarming draaiende te houden, doet u er goed aan noodstroom (generatoren, uninterrupted power supply, warmtekrachtkoppeling) te laten voorzien door een vakman. Verder doen kleine en middelgrote ondernemingen er goed aan de eigen elektricien of een gespecialiseerde firma een voorbereidende studie te laten maken (bijv. door een meetcampagne van stroomverbruik). Zo kunnen zij afdoende inschatten wat de gevolgen zijn van een stoomstoring van enkele uren. Daarnaast zijn er een aantal tips die ook particulieren een eind op weg helpen: 

 • Een goed geïsoleerd gebouw kan twee tot drie uur zonder centrale verwarming met beperkte hinder opvangen.
 • Houd ook ramen en deuren gesloten.
 • De verwarming een aantal uur voor de stroompanne wat hoger zetten, kan helpen.
 • Indien u tijdens de stroompanne de ijskast en diepvriezer ongemoeid laat, is het hier onnodig noodstroom te voorzien.
 • In de praktijk zijn het vooral kleine brandstof gevoede noodstroomaggregaten die voldoende energie kunnen leveren om enkele uren te overbruggen. Voor de op te wekken energie zijn ze  ook aanzienlijk goedkoper in gebruik en onderhoud dan de meeste batterijsystemen.  

Ook de inwoners van andere gemeenten en regio’s die niet betrokken worden bij een stroompanne, kunnen uit maatschappelijke solidariteit helpen om de duur van zo’n onderbreking niet onnodig te rekken: overbodig elektrisch verbruik verschuiven naar een later tijdstip: bijv. installaties zoals de afwas- on wasmachine later aanschakelen. Bijgevolg helpen zij om de piek in de vraag naar stroom af te toppen.  

Optimale isolatie en noodstroominstallaties via uw vakman 

 • Uw vakman voorziet noodstroomvoorziening

  Indien ondernemingen of particulieren hun stroomvoorziening willen garanderen, kan hun elektrische installatie volledig of gedeeltelijk aangesloten worden op een noodstroomoplossing zoals een mobiele generator. Mocht de aansluiting op een noodstroomoplossing te hoge kosten met zich meebrengen, kan u een aangepaste planning invoeren opdat het tijdstip van uw activiteiten zou anticiperen op de stroomonderbreking. U kan ook slechts een gedeelte van de totale elektrische installatie voorzien van een noodstroomoplossing om zo de kosten te drukken.

  Het overhaast aansluiten van een noodstroomoplossing zonder beroep te doen op een vakman kan grote gevaren met zich meebrengen zoals brand, elektrocutie of beschadiging van het materieel. Gelet op de gevaren van elektriciteit, is het ontwerpen en installeren van een elektrische installatie sowieso het werk van een vakman, ook bij kleine installaties. Om de specifieke gevaren en risico’s te vermijden bij het installeren van een noodstroomgenerator, is een goede voorbereiding van procedures en aansluitmogelijkheden dan ook onontbeerlijk. Zo zal een vakman ervoor zorgen dat uw systeem correct gedimensioneerd is en er voldoende veiligheidsmaatregelen aanwezig zijn.  

 • Beperkte hinder bij optimale isolatie

  Isolatie (dak, muren, vloer) is het vertrekpunt binnen een goede constructie. Het vermindert aanzienlijk uw energieverbruik en maakt uw woning minder gevoelig voor een tijdelijke elektrische afschakeling van uw centrale verwarming. Hetzelfde geldt voor elektrische toestellen zoals diepvriezers en koelkasten. Toestellen met de hoogste energieklasse (A++ of A+++) blijven langer functioneren zonder elektriciteit dan toestellen met een lagere energieklasse.

Maakt uw straat deel uit van het afschakelingsplan ?

Het afschakelen van de stroom is het tijdelijk stopzetten van de elektriciteitslevering bij een deel van de eindafnemers in bepaalde gebieden van het land. Dit manoeuvre laat toe om de vraag te beperken tot het beschikbare aanbod van elektriciteit zodat voorkomen wordt dat een verstoord evenwicht leidt tot een volledige instorting van het Belgische elektriciteitsnet (black-out). Meer informatie over welke gemeentes en straten  betrokken zijn, is te vinden via uw netbeheerder Infrax of Eandis .

Dit persbericht werd opgesteld door de Vlaamse Confederatie Bouw in samenwerking met Fedelec