Press room

34% minder vergunde huizen in Vlaanderen dan in mei 2013

Forse daling van aantal bouwvergunningen in mei voorspelbaar

Na de sterke toename van het aantal toegekende bouwvergunningen in Vlaanderen tijdens de eerste vier maanden van dit jaar is dit aantal in mei fors gedaald. De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) had dit verwacht. De toename van de eerste vier maanden was immers niet het gevolg van een duurzaam herstel in de bouw maar had vooral te maken met bouwers die anticipeerden op de verstrenging van het E-peil op 1 januari 2014 en daarom hun bouwaanvraag voor deze datum indienden. Zij beschikken nu over een voorraad aan vergunningen waarvoor een lager E-peil van toepassing is en geen verplicht aandeel aan hernieuwbare energie geldt. 

In mei 2014 is het aantal vergunde flats in Vlaanderen in vergelijking met de voorgaande maanden sterk gedaald. Dit is niet verwonderlijk omdat tijdens de eerste maanden van dit jaar uitzonderlijk veel vergunningen werden toegekend. Alhoewel de daling sterk is vergeleken met de voorgaande maanden, blijft het aantal vergunde flats nog steeds hoger dan in mei 2013. In mei van dit jaar waren er nog steeds meer dan dubbel zoveel vergunningen dan in mei 2013. Dit kan erop wijzen dat in mei nog flats werden vergund die eind 2013 werden aangevraagd. Zodra alle vergunningsaanvragen uit 2013 verwerkt zijn, verwacht de VCB een verdere normalisering. 

Ook bij de huizen stelt de VCB een sterke daling vast in mei in vergelijking met de voorgaande maanden. Voor nieuwe huizen is de daling nog veel sterker dan voor flats. Het aantal vergunningen duikt onder het niveau van 2012 en 2013. Er is een daling met 34% vergeleken met mei 2013. Het aantal vergunningen voor huizen ligt daardoor op een historisch laag niveau. Naast de invloed van de E-peilverstrenging speelt de verschuiving van huizen naar flats een grote rol in deze daling. Er worden steeds meer flats gebouwd en het aandeel van de huizen in het totaal aantal vergunde woongelegenheden neemt af. 

Voor de komende maanden verwacht de VCB een verdere daling van het aantal toegekende bouwvergunningen voor huizen en flats als compensatie voor de piek begin dit jaar. Want op het terrein neemt de bouwactiviteit niet toe. De orderboeken van de woningbouwers zijn sedert eind 2013 zelfs verslechterd. In Wallonië is het aantal vergunningen voor nieuwe huizen van 2012 tot begin 2014 relatief constant gebleven. Daar werkte de overgang naar strengere energieverplichtingen niet.  

De opstoot van bouwvergunningen voor nieuwe huizen en flats in Vlaanderen in het begin van 2014 had dus niets te maken met een fundamentele verbetering van de woningbouw. Het ging om de verwerking van vergunningen die voor 2014 werden aangevraagd om aan strengere energieregels te ontsnappen.

Raadpleeg hieronder de statistieken (pdf) over de evolutie van de toegekende vergunningen in Vlaanderen en Wallonië.