Press room

VCB aan bouwers en verbouwers: maak gebruik van historisch lage rente

Woonbonus blijft nog dit jaar onverkort bestaan

De hypothecaire rente op meer dan tien jaar bedraagt momenteel minder dan 3,5% en staat daarmee op een historisch laagtepunt  De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) raadt kandidaat-kopers dan ook aan hun bouwplannen zo snel mogelijk te realiseren en volop van de lage rente gebruik te maken. Bovendien kunnen zij nog dit jaar volop gebruik maken van het huidige systeem van de woonbonus. Daarnaast is er de nog te weinig bekende verzekering gewaarborgd wonen. 

Naast de historisch lage rente is er nog een bijkomend voordeel voor wie dit jaar bouwt. Het huidige systeem van de woonbonus blijft dit jaar onverkort bestaan. Volgend jaar kan een andere regeling in voege treden. Dat hangt af van wat de nieuwe Vlaamse regering hierover zal beslissen. Met de woonbonus die dit jaar nog van kracht is, kan een bouwer of verbouwer een belastingvermindering krijgen tegen het marginale tarief. Afhankelijk van het inkomen wordt dit 30%, 40%, 45% of zelfs 50%. Het is mogelijk per echtgenoot tot 2.280 euro in te brengen. Voor de eerste tien jaar van de lening komt daar nog 760 euro bij.  

Bijkomend is er de verzekering gewaarborgd wonen. Deze verzekering loopt over een periode van tien jaar. Wie tijdens deze periode onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt wordt, kan na een wachttijd van drie maanden gedurende maximaal drie jaar een tegemoetkoming ontvangen in de aflossing van zijn hypothecaire lening. De verzekering is gratis omdat de Vlaamse overheid hiervoor de verzekeringspremie betaalt.