Press room

Jobverlies in Vlaamse bouw gaat almaar sneller

Overheid moet sociale dumping tegengaan en bouwrelancebeleid voeren

Zoals in de transportsector gaat ook in de bouwsector het aantal jobs voor arbeiders er gestaag op achteruit. In april 2014 telden de Vlaamse bouwbedrijven nog 95.580 bouwarbeiders. Dat is 4.212 minder dan in april 2013, 6.009 minder dan in april 2012 en 7.098 minder dan in april 2011. De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) wijt deze almaar snellere achteruitgang aan twee factoren: enerzijds de sterk verslechterende bouwconjunctuur in Vlaanderen en anderzijds de toenemende concurrentie van buitenlandse arbeidskrachten. Vooral de kleinste bedrijven zijn hiervan het slachtoffer.

De daling van het aantal bouwarbeiders gaat hoe langer hoe sneller. In januari 2014 telden de Vlaamse bouwbedrijven 326 minder bouwarbeiders dan de maand voordien, in februari 1.344 minder, in maart 143 minder en in april nog eens 437 minder. In tegenstelling tot de recente inkrimping van het personeelsbestand bij Bosch Tienen haalt dit fors verlies aan jobs amper de media omdat het zich vooral voordoet bij honderden zeer kleine bedrijven. 

In de loop van 2012 daalde het aantal bouwbedrijven met 1 tot 5 personeelsleden amper met 36. In de loop van 2013 zakte hun aantal met 129. Maar van het vierde kwartaal van 2013 tot het eerste kwartaal van 2014 waren er in Vlaanderen ineens 441 minder bouwbedrijven met 1 tot 5 personeelsleden. Vooral de kleinste bouwbedrijven hebben het dus moeilijk om zich te handhaven in de huidige moeilijke bouwconjunctuur en tegenover de concurrentie van buitenlandse onderaannemers.

De VCB blijft daarom pleiten bij de Vlaamse en de federale onderhandelaars voor een fors bouwrelancebeleid. Absoluut prioritair daarbij is de verhoging van de publieke investeringen. De federale en de Vlaamse overheid moeten zelf meer investeren maar door hun beleid vooral gemeentebesturen aanzetten tot meer investeringen. Om de particuliere investeringen in woningbouw opnieuw te verhogen pleit de VCB voor aangepaste kredietvoorwaarden en voor minder eigen inbreng en voor een absoluut behoud van de woonbonus voor nieuwbouw- en renovatiewerken.

Tegelijk moeten de overheden de sociale dumping tegengaan: de Europese overheid door misbruiken op de detacheringsregels te helpen bestrijden, de federale overheid door een verlaging van de Belgische loonlasten en door een gerichte controle op malafide bedrijven die hun sociale en fiscale verplichtingen manifest ontwijken, en de Vlaamse overheid door als belangrijke opdrachtgever van bouwwerken er bijvoorbeeld op toe te zien dat bij de uitvoering van deze opdrachten aannemers en onderaannemers met de juiste erkenning als aannemer hieraan meewerken.

Ontdek hieronder (zie pdf) recente statistieken rond het aantal bouwarbeiders en het aantal bouwondernemingen in Vlaanderen met 1 tot 5 werknemers.