Press room

Woonbonus moet onverkort behouden blijven

De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) bestrijdt de conclusie van de KULeuven dat de stijging van de prijzen voor woningen te wijten is aan de woonbonus. De VCB is van oordeel dat heel wat andere factoren een rol hebben gespeeld, zoals de forse toename van het aantal gezinnen en de toenemende schaarste aan nog onbebouwde bouwpercelen. Daardoor is de vraag naar bijkomende woningen sterk toegenomen terwijl het aanbod beperkt bleef.

Volgens een studie van diezelfde KULeuven in opdracht van ERA is de stijging van de woningprijzen volledig aan objectieve factoren te wijten. Een woning van nu is ook helemaal niet te vergelijken met een woning van tien jaar geleden. In die periode is de kwaliteit van de woningen er sterk op vooruitgegaan. Het maximale E-peil bijvoorbeeld is intussen gedaald van E100 tot E60. 

Bovendien heeft de VCB kunnen vaststellen dat de prijzen voor bijvoorbeeld appartementen al sterker zijn gestegen voor de invoering van de woonbonus in 2005. Dit versterkt haar standpunt dat tussen de stijging van de woningprijzen en de invoering van de woonbonus geen eenduidige relatie bestaat.

Tevens wijst de VCB erop dat de bouwkosten de laatste jaren nagenoeg constant zijn gebleven. Ze volgden de evolutie van de inflatie. De woonbonus heeft op dat vlak zeker geen enkel kostenverhogend effect gehad.

Vandaar dat de VCB naar de nieuwe Vlaamse regering blijft pleiten voor een onverkort behoud van de woonbonus, met name voor wie een nieuwe woning bouwt of een bestaande woning renoveert.

Bekijk ook de tussenkomst van Marc Dillen, directeur-generaal van VCB, tijdens de nieuwsuitzending van Kanaal Z (vanaf 12 min. 30 sec.)