Press room

Vlaamse regering moet van ondersteuning lokale investeringen prioriteit maken

De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) vraagt dat de nieuwe Vlaamse regering een investeringsregering is. Maar de VCB vraagt ook dat de regering de investeringen door lokale besturen ondersteunt. Het is inderdaad correct dat er een crisis dreigt in de wegenbouw, zoals vandaag in de pers te lezen was. De fundamentele oorzaak is de forse achteruitgang van de gemeentelijke aanbestedingen. De terugval bedreigt de werkgelegenheid in de wegenbouw, die nu werk geeft aan ongeveer 10.000 mensen.

De VCB ziet geen beterschap op de korte termijn. Integendeel: ze vreest na de bouwvakantie nog meer onheil voor deze sector. De orderportefeuilles van een groot aantal wegenbouwbedrijven geraken zo goed als leeg, aangezien zij voor het grootste deel afhankelijk zijn van gemeentelijke investeringen. 

De conjunctuur in de sector is de laatste maanden stelselmatig gedaald tot een dieptepunt, zoals blijkt uit de grafiek in de bijlage. De VCB vraagt dan ook aan de gemeenten om prioriteit te geven aan investeringen in het algemeen, en aan investeringen in wegeninfrastructuur in het bijzonder. Een langdurig gebrek aan onderhoud brengt de verkeersveiligheid in gevaar.

Tegelijk roept de VCB de volgende Vlaamse regering op om de gemeenten extra te ondersteunen bij hun investeringsbeleid. Zeker als het gaat om investeringen in wegen- en rioleringswerken. 

Daarnaast moet de Vlaamse regering meer middelen uittrekken om gemeenten te ondersteunen op het vlak van stadsvernieuwing. De Vlaamse ondersteuning van lokale stadsvernieuwingsprojecten met subsidies enerzijds en met bovengemeentelijke expertise anderzijds is in het verleden een belangrijke hefboom geweest voor gemeentelijke investeringen, ook in weg- en infrastructuurwerken.

De bijlage hieronder geeft het recente conjunctuurverloop weer voor burgerlijke bouwkunde en wegenwerken.