Press room

Reactie op standpunt van Veerle Heeren op VRT-Radio

VCB en Bouwunie willen woonbonus voor nieuwbouw volledig behouden

In het Kiescafé op VRT-Radio heeft Veerle Heeren gisteren verklaard dat de Confederatie Bouw en Bouwunie achter het standpunt van CD&V staan om de woonbonus vooral te richten naar aankoop en renovatie en slechts in beperkte mate naar nieuwbouw. De Vlaamse Confederatie Bouw en Bouwunie beklemtonen dat dit niet het geval is. Zij zijn integendeel van oordeel dat de woonbonus voor nieuwbouw volledig moet behouden blijven.

Momenteel is steun aan nieuwbouw van cruciaal belang. Het Planbureau verwacht in Vlaanderen een forse groei van het aantal gezinnen met ongeveer 350.000 tussen 2010 en 2030. Door alleen renovatie te ondersteunen zullen we er niet in slagen het woonaanbod uit te breiden. De krapte op de markt zal daardoor toenemen. Woningen zullen op die manier voor nog meer gezinnen onbetaalbaar worden. VCB en Bouwunie vragen dan ook dat de volgende regering de woonbonus niet beperkt tot de ondersteuning van renovatie maar onverminderd blijft toepassen voor nieuwbouw.

Ongeveer 40% van de bouwactiviteit heeft betrekking op de bouw van woningen. De woonbonus voor nieuwbouw afschaffen dreigt niet alleen tot een forse inkrimping van de woningbouwmarkt maar ook van de tewerkstelling op deze markt te leiden. Nu reeds staat het aantal jobs bij de woningbouwers onder druk.

VCB en Bouwunie gaan evenmin akkoord met de stelling van Veerle Heeren dat door nieuwbouw verder te stimuleren Vlaanderen volgebouwd geraakt. De gebieden die voor wonen zijn bestemd, omvatten slechts 16,5% van de oppervlakte van Vlaanderen. Volgens VCB en Bouwunie blijft het mogelijk op deze oppervlakte het toenemend aantal gezinnen op te vangen zonder afbreuk te doen aan de open ruimte.

De gebieden die voor wonen zijn bestemd, tellen immers nog meer dan 300.000 onbebouwde percelen. Private bouwbedrijven bouwen nu veel compacter dan voorheen. De overheden moeten dan wel toestaan dat alle percelen die voor wonen zijn bestemd, kunnen worden aangesneden, ook die in de woonuitbreidingsgebieden.