Press room

Recordmaand voor aantal toegekende bouwvergunningen in Vlaanderen

Tijdelijke toename onder invloed van E-peilverstrenging

Januari 2014 was in Vlaanderen een recordmaand voor het aantal toegekende vergunningen. In vergelijking met januari 2013 lag het aantal vergunningen 53% hoger voor huizen en 36% hoger voor appartementen. Voor vergunde huizen was er in vergelijking met januari 2012 een stijging van 26% en in vergelijking met januari 2011 een stijging van 44%. Ook in december 2013 konden we een opmerkelijke stijging van het aantal toegekende vergunningen vaststellen. De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) leidt hieruit af dat vele bouwers ervoor gekozen hebben om eind 2013 hun vergunning aan te vragen omdat het dan volstond te voldoen aan de lagere energie-eisen die in 2013 van toepassing waren.

Voor 1 januari 2014 bedroeg het maximaal toegelaten E-peil nog E70. Sinds 1 januari 2014 is dit slechts E-60. Bovendien moeten nieuwe woningen vanaf 1 januari 2014 ook in hernieuwbare energie voorzien. De VCB gaat ervan uit dat veel bouwers tegen het einde van 2013 versneld een vergunning hebben aangevraagd om de nieuwe eisen te ontsnappen die vanaf dit jaar in voege zijn getreden. Een bevraging van de VCB bij enkele gemeenten eind vorig jaar heeft dit trouwens bevestigd.

Het groter aantal aanvragen eind 2013 heeft enkele maanden later tot een verhoogd aantal toegekende vergunningen geleid, zoals nu blijkt uit de statistieken van FOD Economie die niet de aanvragen maar wel de toekenningen registreren. De gemeenten hebben immers enkele maanden nodig om de aanvragen te behandelen.

Volgens de VCB zal de toename van het aantal vergunningsaanvragen eind 2013 het aantal toegekende vergunningen in de eerste maanden van 2014 naar een hoog niveau blijven tillen. Maar in de daaropvolgende maanden zou het aantal vergunningen sterk kunnen afnemen. De VCB vreest dat we momenteel slechts een tijdelijke opstoot van toegekende vergunningen meemaken. Als bouwers hun vergunningsaanvraag onder druk van de nieuwe regels vervroegd hebben, zou het aantal de komende maanden aanzienlijk kunnen verminderen.

De VCB stelt vast dat het aantal toegekende vergunningen in Walloniƫ niet zo duidelijk is gestegen. In het Waalse Gewest zijn de energie-eisen voor nieuwe woningen in 2014 niet strenger geworden. Het verschil tussen de gewesten kan verklaard worden door een verschillende timing van de regelgeving. Maar uiteindelijk zullen al de drie gewesten tegen 2021 moeten evolueren naar bijna energieneutrale woningen.