Press room

Forse stijging van aantal bouwvergunningen in december 2013

VCB vreest voor terugval begin 2014

In december 2013 werden in Vlaanderen 1.637 vergunningen voor nieuwe huizen en 2.197 vergunningen voor nieuwe flats toegekend. Dat is voor huizen 59% meer dan in december 2012 en voor flats maar liefst 102% meer dan in december 2012. Deze cijfers bevestigen dat tegen het einde van 2013 nog heel wat vergunningen werden ingediend om te ontsnappen aan het maximale E-peil 60 en de verplichte hernieuwbare energie die vanaf januari 2014 in voege zijn getreden. De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) vreest dan ook dat deze opstoot slechts tijdelijk is geweest en dat bovendien een groot aantal vergunningen niet zullen worden gerealiseerd door de problemen om nog een woonkrediet te krijgen. Het orderbestand in de woningbouwsector vertoont momenteel zelfs een dalende trend. 

Dankzij de forse opstoot aan vergunningen tegen het jaareinde is het totaal aantal vergunningen voor nieuwe woningen in het jaar 2013 nog positief kunnen eindigen. Voor het volledige jaar 2013 is het aantal vergunningen voor nieuwe flats in vergelijking met 2012 met 12% toegenomen. Tegelijk is het aantal vergunningen voor nieuwe huizen in vergelijking met 2012 slechts zeer licht gedaald: amper met 0,6%. De statistieken voor de maanden daarvoor wezen voor de huizenbouw telkens op een sterkere daling van het aantal vergunningen in vergelijking met 2012. 

In de tweede jaarhelft van 2013 lag het aantal vergunningen telkens hoger dan in de corresponderende maanden van 2012 maar de forse stijging in december 2013 is wel opvallend. De VCB vreest dat kandidaat-bouwers om te ontsnappen aan de bijkomende verplichtingen op het vlak van energiezuinigheid en hernieuwbare energie vanaf januari 2014 hun bouwplannen hebben versneld. Indien veel kandidaat-bouwers daarom hun vergunningsaanvraag versneld hebben ingediend, kan dit een negatieve impact hebben op het aantal vergunningen in 2014. 

Uit de laatste conjunctuurgegevens van de Nationale Bank voor de woningbouw (tot en met maart 2014) blijkt alvast dat de aannemers voor de bouw van woningen hun orderbestand nog altijd zeer negatief beoordelen.