Press room

E60-woning verbruikt een derde minder energie dan E100-woning

Meer dan 100.000 euro energiebesparing op lange termijn in vergelijking met bestaande woning

Naar aanleiding van de opening van Batibouw heeft de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) berekend dat een woning met een E60-peil op lange termijn ongeveer een derde minder energie verbruikt dan een E100-woning. Op haar beurt verbruikt een E60-woning op lange termijn ongeveer 40% meer energie dan een E40- en ongeveer 60% meer energie dan een E30-woning. Woningen uit de jaren 70 die niet geïsoleerd zijn, verbruiken meer dan vier keer meer dan een E100-woning, althans als de bewoners hun ganse woning verwarmen. De facto verwarmen de bewoners dan slechts enkele kamers om de energiefactuur betaalbaar te houden. Op die manier boeten zij wel fors in op wooncomfort. De VCB raadt kandidaat-bouwers daarom aan een nieuwe woning te bouwen en voor zover als mogelijk een zeer energiezuinige woning. Over 30 jaar loopt de energiebesparing op tot meer dan 100.000 euro.

De verwerving van een eigen woning blijft de beste vorm van pensioensparen, zeker als de woning zeer energiezuinig is. Een E60-woning leidt op lange termijn tot een aanzienlijke vermindering van de energiefactuur, reeds met ongeveer 45.000 euro in vergelijking met een E100-woning en met meer dan 100.000 euro in vergelijking met een bestaande woning zoals die nog tot in de jaren 70 werd gebouwd. Voor oudere woningen uit de jaren 70 en daarvoor is de energiefactuur zo hoog dat zij een zeer belangrijk deel van het pensioen gaat opslorpen.

De fors lagere energiefactuur in zeer energiezuinige woningen met een E-peil van 60 en lager betekent dat kandidaat-bouwers daardoor meer budgettaire ruimte krijgen om een lening af te lossen. Dit positieve effect loopt trouwens over meer dan 20 jaar. Voor nieuwe woningen die vanaf dit jaar sowieso allemaal zeer energiezuinig zijn omwille van de opgelegde verplichtingen (maximaal met een E60-peil en verplicht met hernieuwbare energie), moeten de banken hiermee rekening houden. Traditioneel houden zij enkel rekening met het inkomen van de ontleners. De VCB raadt kandidaat-bouwers aan om bij hun bank uitdrukkelijk het energiepeil van hun woning in te brengen.

Voor nieuwe woningen met een E-peil van 40 en lager gelden nog premies van de distributienetbeheerders en een vermindering van de onroerende voorheffing die voor woningen met een hoger E-peil niet gelden. Deze tegemoetkomingen zorgen op lange termijn voor een extra besparing van circa 10% op het energieverbruik van een E40-woning en voor een extra besparing van circa 20% op het energieverbruik voor een bijna-energieneutrale (BEN)-woning. Bij een E-peil van 60 en minder moet het woningconcept sowieso grondig worden herdacht. De VCB raadt kandidaat-bouwers aan wanneer zij een nieuwbouw plannen de toepassing van een E-peil van 40 en lager in overweging te nemen en het effect ervan te laten berekenen.

De omstandigheden om een nieuwbouw te realiseren zijn dit jaar nog gunstig door de volgende factoren. Buiten de premies van de distributienetbeheerders en de verlaging van de onroerende voorheffing is er nog de woonbonus. Het systeem van de woonbonus blijft dit jaar onverkort bestaan. De VCB raadt kandidaat-bouwers ook aan bij hun bank te vragen naar de gratis verzekering gewaarborgd wonen. Die helpt de lening terugbetalen in geval van onvrijwillige werkloosheid. Tenslotte stelt de VCB vast dat de kostenindex voor de bouwmaterialen de laatste jaren parallel verloopt met de consumptie-index. De bouwkosten als dusdanig nemen dus niet toe. Bovendien staat de hypothecaire rente vooralsnog op een zeer laag niveau.