Press room

Forse stijging van aantal hypothecaire leningen eind 2013

VCB vreest voor terugval begin 2014

Tijdens de eerste drie trimesters van 2013 lag het aantal hypothecaire leningen voor nieuwe woningen 7,9% lager dan tijdens de eerste drie trimesters van 2012 maar tijdens het vierde trimester van 2013 15,5% hoger. Dat blijkt uit recente gegevens van de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK). De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) ziet een parallel met de sterke toename van het aantal bouwaanvragen naar het einde van 2013. Die versnelling is er gekomen doordat opdrachtgevers tegen het einde van 2013 nog aan de strengere eisen op het vlak van (hernieuwbare) energie hebben willen ontsnappen. De VCB vreest dan ook voor een terugval in het eerste trimester van 2014. 

In Vlaanderen hebben heel wat opdrachtgevers tegen het einde van 2013 versneld een bouwaanvraag ingediend om te ontsnappen aan het lagere maximale E-peil (E60) en het verplicht aandeel aan hernieuwbare energie die de Vlaamse overheid vanaf 1 januari 2014 aan alle nieuwe woningen oplegt. Het is dus normaal dat het aantal stedenbouwkundige vergunningen en tegelijk het aantal toegekende hypothecaire kredieten voor nieuwe woningen naar het einde van 2013 is toegenomen. Door deze anticipatie ligt het aantal toegekende hypothecaire kredieten voor het volledige jaar 2013 slechts 2,5% lager dan in 2012. Zonder deze anticipatie zou de terugval groter zijn geweest.  

De VCB vreest dan ook dat de stijging die zich in het vierde trimester heeft voorgedaan, niet duurzaam zal zijn. De VCB waarschuwt integendeel voor een terugval begin 2014. Uit een bevraging van de VCB bij de aannemers eind 2013 over de toekomstige evolutie van de woningbouwactiviteit is gebleken dat maar liefst 59% tijdens de komende drie maanden een verdere vermindering van de orders voor nieuwe huizen verwachtte. Op het vlak van orders voor nieuwe flats verwachtte 52% voor de komende drie maanden een verdere daling.

Aantal toegekende hypothecaire leningen

                                               Eerste 9 maanden -  Laatste 3 maanden - Volledig jaar

2013 in vergelijking met 2012               -7,9%                   + 15,5%                -2,5%