Press room

VCB legt pijnpunten bloot in Vlaams ruimtelijk beleid

De nieuwe ruimtelijke plannen hebben volgens de VCB een resem tekortkomingen. Alle aandacht gaat naar het afremmen of neutraliseren van percelen en nieuwbouw terwijl recepten voor verdichting op zich laten wachten en ecologische innovaties bijna vergeten lijken. Ook is er een te sterke focus op de Vlaamse Ruit en de centrumsteden. Regio’s die er buiten vallen, komen onvoldoende aan bod. Voorts lijken de plannen renovaties op ‘ongelegen’ locaties eerder te zullen gaan belemmeren dan aan te moedigen. Ten slotte leren Nederlandse cases dat de intentie om vooral te verdichten rondom treinstations dringend toe is aan een update.

>>> Lees de laatste posts op de blog ruimte voor mensen