Press room

Nu bouwen en verbouwen voor een waardevaste woning

Maak nog gebruik van lage bouwkosten en lage hypothecaire rente 

Als u van plan bent een eigen woning te verwerven, kan u best kiezen voor een waardevaste woning. Nieuwe woningen hebben vanaf dit jaar een E-peil van maximum 40 en zijn dus sowieso waardevast. De meeste bestaande woningen kunnen een E60-peil bereiken en waardevast worden door er renovatiewerken te laten uitvoeren. De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) verwacht dat energieverspillende woningen hoe langer hoe minder waard zullen worden. Nu de bouwkosten trager toenemen dan de inflatie en de hypothecaire rente voorlopig nog altijd historisch laag ligt, raadt de VCB af zomaar een bestaande woning met al haar gebreken aan te kopen.  

Terwijl de vastgoedprijzen van 2014 tot 2017 met 9% zijn gestegen, stegen de kosten om te bouwen en te verbouwen tijdens die vier jaar amper met 4,5%. Terwijl de vastgoedprijzen sneller stegen dan de consumptieprijsindex, bleef de evolutie van de bouwkostenindex Abex onder de consumptieprijsindex, zoals ook blijkt uit de bijlage. Bestaande woningen zijn duurder geworden. Bouwen en verbouwen is goedkoper geworden. Het is nu dus het moment om een nieuwe woning te laten oprichten of een renovatie te laten uitvoeren. 

Tegen 2050 moeten alle woningen aan een E60-peil beantwoorden. Woningen die daar niet aan beantwoorden, zullen steeds moeilijker verkoopbaar worden. Het EPC (energieprestatiecertificaat) speelde tot nu tot maar een geringe rol op de vastgoedmarkt omdat het slechts een aantal standaardaanbevelingen bevatte. 

Maar vanaf 1 januari 2019 treedt het EPC+ in voege. In het EPC+ zal staan hoe u de verschillende onderdelen van uw woning (dak, spouwmuren, binnen- en buitenmuren) best renoveert om aan de E60-doelstelling te voldoen, wat de geschatte kostprijs is en hoe energie-efficiënt de woning ná de ingreep zal zijn. Energieverspillende woningen zullen het op de vastgoedmarkt almaar moeilijker krijgen doordat deze informatie publiek beschikbaar zal zijn. 

Grondig renoveren loont 

Zover zijn we echter nog niet. Als u nu een bestaande woning koopt, laat u bijstaan door deskundig advies. Laat terdege inschatten met welke renovatiewerken en energiebesparende investeringen u zal te maken hebben. Schrik niet terug om de renovatiewerken direct grondig te laten uitvoeren. Daarvoor bestaat de totaalrenovatiesbonus. Tegen eind december 2017 werd die al bijna 500 keer uitbetaald. Vier vijfden van de bonussen werden uitgekeerd voor renovaties die drie energiemaatregelen omvatten, en één vijfde werd toegekend voor renovaties met vier maatregelen. 

Bovendien blijft zeker nog in 2018 de energielening bestaan tegen een rentevoet van 2%. Tegen die rentevoet kan u tot 15.000 euro lenen. In 2019 zou deze steun als algemene maatregel verdwijnen. 

Nieuw huis op uw maat 

Heel wat bestaande woningen staan op te grote bouwpercelen van 10 are en meer. U betaalt dus vaak te veel voor grond die u amper nodig hebt. In de nieuwbouwprojecten wordt meer op maat van de huidige jongere generatie gebouwd op percelen van gemiddeld zo’n 3 are. Vaak nog met een tuin maar op een kleinere oppervlakte. Meer een rij- en driegevelwoning dan een viergevelvilla. Uit de cijfers over de vergunde nieuwbouwwoningen van de laatste jaren in Vlaanderen blijkt trouwens dat de viergevelwoning een luxeproduct is geworden met nog slechts een aandeel van 15% tegenover een groeiend aandeel voor appartementen tot 65% (zie hieronder). 

Daartegenover staat dat de nieuwe woning veel energiezuiniger is en meer kwaliteit en zeker meer wooncomfort biedt dan de bestaande woningen van na de eerste en de tweede wereldoorlog.

220218.jpg