Press room

Factcheck in De Standaard : ‘Meer isolatie is minder milieuvriendelijk’

De isolatienormen voor nieuwbouwwoningen zijn zo streng geworden dat ze hun doel voorbijschieten en niet langer ecologisch zijn. Dat liet Marc Dillen, de directeur-generaal van de Vlaamse Confede­ratie Bouw, optekenen. ‘Bij de pro­ductie van isolatiemateriaal komen ook broeikasgassen vrij en die uitstoot moet gecompenseerd worden.’ VCB heeft de Vlaamse overheid dan ook gevraag om de strengere bouwregels die begin dit jaar van kracht werden, te herbekijken.

Uit een factcheck van de krant De Standaard (editie van 20 februari jl.) blijkt de stelling maar al te waar. ‘De stelling klopt in se wel’, bevestigt Jelle Laverge, van de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur van de UGent. ‘Voor iedere extra centimeter isolatiemateriaal die je bijplaatst, krijg je niet verhoudingsgewijs even veel rendement. Er komt een punt dat het meer energie – en dus uitstoot van broeikasgassen – vergt om het materiaal te maken dan dat je kunt winnen bij de energie­besparing van de woning.’

Daar plaatst Laverge wel meteen een kanttekening bij. ‘Veel is afhankelijk van het materiaal dat je gebruikt. De VCB rekent met PIR/PUR, een populair en goed isolerend materiaal maar het heeft een relatief hogere CO2-impact. Bij pakweg glaswol zal het punt waarop het gebruik ecologisch minder verantwoord is, wat verder weg liggen.’

Laverge heeft een tweede belangrijke bedenking. ‘In isolatiekwesties moet je voor ogen houden wat je hoopt te besparen. Daarin spelen ook andere factoren een rol. In hoeverre je de zonnewinst benut, hoeveel personen er wonen, welke ruimtes je permanent verwarmt enzovoort.

Meer weten ?