Press room

West-Vlaanderen symptomatisch voor groeiende krapte op Vlaamse bouwarbeidsmarkt?

Op de Nacht van de Bouw focuste de Confederatie Bouw West-Vlaanderen op het thema Mens en Technologie. Voorzitter Eric Vandewiele sprak over de digitale transformatie van de bouw, over onder meer artificiële intelligentie en het Internet of Things. Maar al deze innovaties moeten nog meer dan voorheen door deskundige mensen worden aangedreven. Precies op dat vlak is er een toenemend probleem. Het secundair bouwonderwijs kende de laatste jaren in West-Vlaanderen een forse terugval terwijl het hoger bouwonderwijs er nog te weinig studenten aantrekt en het aanbod van werkzoekenden zeker in West-Vlaanderen almaar slinkt. Wordt deze situatie op termijn symptomatisch voor gans Vlaanderen?

Van het schooljaar 2010-2011 tot het schooljaar 2016-2017 is het aantal leerlingen in het West-Vlaams secundair bouwonderwijs fors gedaald. In de ruwbouwopleidingen van het BSO is de achteruitgang ronduit dramatisch. In het schooljaar 2010-2011 telden deze opleidingen in West-Vlaanderen nog 286 leerlingen. In het schooljaar 2016-2017 was dit aantal gedaald tot 133. Dat komt neer op een achteruitgang met 54%. Maar ook in de TSO-opleidingen voor de bouw en met name in de TSO-opleiding Bouwtechnieken liep het aantal leerlingen sterk terug: met 45%.

De BSO-opleiding voor centrale verwarming en sanitaire installaties ging er in West-Vlaanderen op 7 jaar tijd met 22% op achteruit en de BSO-opleiding voor schilderwerk en decoratie met 16%. Gelukkig bleef de achteruitgang in de BSO-opleiding Houtbewerking beperkt tot 6%. In de TSO-opleiding Houttechnieken daalde het aantal leerlingen slechts met 4%. Bovendien trekken de houtopleidingen traditioneel nog altijd een groot aantal leerlingen aan, veel meer dan de opleidingen voor ruwbouw, decoratie- en installatietechnieken.

De West-Vlaamse technische scholen hebben altijd al een belangrijke instroom voor de bouw geleverd en sterk gestaan in vergelijking met de scholen met een bouwafdeling in de andere provincies. Dat zij er nu op achteruitgaan, betekent bijzonder voor de West-Vlaamse bouw een belangrijk verlies omdat de West-Vlaamse markt sowieso al zeer krap is.

"Op het vlak van duaal leren zien we dat de bouwsector procentueel achterop hinkt. Dat heeft vooral te maken met het beeld dat men heeft van de bouwsector. De regering doet namelijk heel wat promotie maar het brede publiek ziet de bouwsector nog steeds niet voor de aantrekkelijke en gedigitaliseerde sector die ze is. Voor ons staat duaal leren als een startpunt voor levenslang leren. Een concept met een toekomst voor de gedigitaliseerde bouwsector dus", aldus Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse regering.

>> Ontdek 'Vacature top 10 in West-Vlaamse bouw'