Press room

Focus op gedrag & technologie, niet op ligging

Gezinnen niet stigmatiseren vanwege woningtype of ligging 

Momenteel leggen opiniemakers de klemtoon op het woningtype en de woonplaats van gezinnen. Tegenstellingen en polemiek stapelen zich op. Stad versus platteland. Een open bebouwing versus een flat of rijwoning. In de file staan versus dicht bij je werk wonen. Je ecologische voetafdruk zou bepaald worden door de combinatie van deze factoren. Die premisse ligt ook aan de basis van de plannen van de Vlaamse regering om de ruimte in Vlaanderen anders te gaan invullen. Hoewel verdichting en verkerning steeds meer noodzakelijk worden – vanwege de demografische groei – bevestigen recente mobiliteitsgegevens  dat vooral gedragswijziging en technologische innovatie de nodige vooruitgang kunnen bieden.

Woonplaats weegt niet door in het aantal afgelegde kilometers

Vanwaar die focus in het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) op de mobiliteit van gezinnen in buitengebied? Een cruciaal ijkpunt in het BRV is de tegenstelling tussen een kwaliteitsvolle 4-gevelwoning in buitengebied tussen een niet-geïsoleerde rijwoning in een stad. Uit de gegevens uit de studie van 2013 waarover gewag wordt gemaakt – en die een veralgemening maakt van mobiliteitsgedrag in 2002 -  blijkt dat de voetafdruk van de 4-gevelwoning in buitengebied een stuk hoger ligt vanwege de afgelegde kilometers met de wagen.

VCB heeft deze studie uit 2013 laten nalezen. Er wordt verwezen naar gedateerde mobiliteitsgegevens van de FOD Economie. Mochten de geüpdatete gegevens uit 2016 van diezelfde officiële bron benut worden, dan krijgen we een compleet ander beeld.  Terwijl het aantal kilometers afgelegd met een wagen door een bewoner in de rand van Brussel in de desbetreffende studie van 2013 bijna 26,5 km bedroeg, lijkt dit volgens de gegevens van 2016 opgelopen tot maar liefst 54 km. Terwijl een Vlaams gezin in buitengebied 47 km aflegde wat in de geüpdatete data lijkt gestegen te zijn tot 50 km. De meest recente gegevens zijn bijgevolg het gezin in buitengebied goedgezind.

Wat kunnen we hieruit leren ? 

>> Klik hier en lees meer