Press room

Gebouwen en mobiliteit cruciaal voor succes van klimaatpact

Volgens de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) is geen kernuitstap mogelijk als niet volop wordt gewerkt aan het energiezuiniger maken van het bestaande gebouwenpatrimonium en als niet volop wordt gewerkt aan een andere mobiliteit. 

Jaarlijks zou 2,5% van het woningpatrimonium moeten worden gerenoveerd. Maar het renovatieritme bedraagt momenteel slechts ongeveer 0,7% en blijkt de voorbije jaren amper toe te nemen. De Vlaamse overheid mikt nu vooral op het energiezuiniger maken van de nieuwe woningen. Maar daar stoten we op de grenzen van wat nog betaalbaar is. We verwijzen in dit verband bijvoorbeeld naar de strenge bouwschileis (S31) die vanaf januari 2018 van toepassing wordt. 

De overheden zouden veeleer moeten inwerken op het bestaande woningpatrimonium en de niet-woongebouwen. Daar zijn de grootste energiewinsten te halen. Maar buiten voor dakisolatie (tegen 2020) en glas (tegen 2023) zijn er voor bestaande woningen op korte termijn geen eisen. 

Daarnaast is er de mobiliteit. België is filekampioen. Door files gaat er heel wat energie verloren. Ook om dit knelpunt op te lossen zijn extra investeringen nodig: zowel in de verhoging van de huidige wegcapaciteit en als in de creatie van alternatieve transportmogelijkheden, met name van meer openbaar vervoer.