Press room

Woonuitbreidingsgebieden blijven benutten

Schrapping reduceert ook fors de mogelijkheden voor sociale woningbouw

De sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM's) bezitten 855 hectare grond in woonuitbreidingsgebied, 467 hectare in woongebied en 155 hectare in andere gebieden. Ongeveer 58% van de gronden in eigendom van de SHM's bevinden zich dus in woonuitbreidingsgebied. Dat is gebleken uit een bijlage bij het antwoord van minister Homans op een vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger An Moerenhout van Groen. De schrapping van woonuitbreidingsgebieden reduceert dus ook zeer sterk de resterende mogelijkheden om bijkomende sociale woningen te bouwen.

Een van de zogenaamde 'quick wins' in het groenboek van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen bestaat erin de woonuitbreidingsgebieden van verdere bebouwing te vrijwaren en in dit kader van deze gebieden een positieve en negatieve lijst op te stellen. Dat bepaalde woonuitbreidingsgebieden daardoor niet meer mogen worden aangesneden, is niet alleen voor particuliere eigenaars maar duidelijk ook voor publieke eigenaars een dikke streep door de rekening.

>> Lees meer