Press room

BRV is geen deus ex machina voor mobiliteitsvraagstuk

Niet wachten op ruimte Vlaanderen 2.0 voor gedegen mobiliteitsbeleid

Het verkeer op de Vlaamse wegen neemt jaar na jaar toe. In 2016 0,8 % op werkdagen, 1,4 % op zaterdagen. Bovendien lijkt de oplopende filezwaarte niet te stoppen. Naargelang het tijdstip en de plaats, staan we steeds langer stil. Vorig jaar zijn vooral de files op onze snelwegen tijdens de avondspits toegenomen. De laatste tien jaar is het aantal voertuigen in ons land gestegen met 17 %. Bijna 80 % van de voertuigen op onze wegen zijn personenwagens. Naar aanleiding van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) doen opinie- en beleidsmakers een shift in ruimtelijke ordening af als het witte konijn uit de hoed. Hoewel ruimtelijke ordening uiteraard een rol speelt in die ernstige problematiek, biedt de Vlaamse regering met het BRV op korte termijn geen oplossing. Meer nog, het risico ontstaat dat het debat rond BRV het mobiliteitsvraagstuk een gedegen aanpak ontzegt die vandaag afzonderlijk moet ontwikkeld worden.

BRV is geen resultaatsverbintenis voor minder filesĀ 

Het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen bestaat vandaag vooral uit aanbevelingen die niet ondersteund worden door concrete investeringstrajecten of haalbaarheidsanalyses rond mobiliteit. Op welke termijn valt Ruimte Vlaanderen 2.0 te verwachten en welke impact zal dit hebben op onze mobiliteit, is eenvoudigweg koffiedik kijken.

Waar nu al op inzetten ?

>> Klik hier en lees meer