Press room

Ontdek nieuwe blog STEM bouw

In de bouwsector staan we voor enorme uitdagingen en ontelbare nieuwe mogelijkheden. Digitalisering en automatisering zullen de bouw helpen zijn diensten efficiënter, accurater en goedkoper uit te voeren. Nieuwe evoluties in ICT, robottechnologie, artificiële intelligentie, Internet of Things en Big Data spelen een centrale rol. En zullen de competenties die nodig zijn danig beïnvloeden. Het ligt dan ook voor de hand dat alle studierichtingen deel uit maken van STEM : Science, Technology, Engineering en Mathematics. Meteen de naam van deze blog aangezien bouwbedrijven nu al deze aspecten meer dan ooit integreren en de nood aan die knowhow steil omhoog zal blijven gaan. Deze blog vloeit voort uit het laatste VCB-visierapport. Op regelmatige tijdstippen vindt u nieuwe inzichten ter zake op www.stembouw.be 

93% bereid arbeiders en bedienden deeltijds op te leiden

Bij de voorstelling van het visierapport van de VCB over mens en technologie hebben maar liefst 93% van de deelnemers geantwoord dat zij of hun organisaties bereid waren mee te werken aan een systeem van deeltijds leren en werken met minstens 50% van de opleidingstijd op de werkvloer. 15% stond open voor zo'n systeem voor arbeidersfuncties, 14% voor bediendenfuncties en 64% voor arbeiders- en bediendenfuncties. Deze antwoorden bevestigen de interesse vanuit de bouwsector voor systemen van deeltijds leren en werken.

Op de vraag naar welke profielen de bouw nu vooral op zoek is, kwam er eveneens een zeer duidelijk antwoord. Ongeveer de helft van de aanwezigen gaf aan dat de sector nu vooral behoefte heeft aan leidinggevenden op de bouwplaats terwijl er volgens nog maar 16,5% vooral nood is aan manuele arbeidskrachten. In haar knelpuntberoepenrapport van 2016 noteerde de VDAB eveneens het grootste aantal knelpuntvacatures (ongeveer 1.100) voor de functie van werfleider.

>>> Lees het volledige blogbericht en bekijk het interview met Vlaams Minister Muyters