Press room

BRV heeft nood aan bijgewerkte mobiliteitsvisie

Gezinnen niet beknotten, wel inzetten op innovatie

Ruimtelijke ordening in de volgende decennia ophangen aan het huidige mobiliteitspatroon, schiet zijn doel voorbij. Als voortrekker van compact bouwen en kwaliteitsvolle stadsvernieuwing zet de bouwsector al geruime tijd hoog in op verdichting en verkerning. De plannen van de regering hieromtrent blijken evenwel te eng, niet het minst vanwege de uiteenlopende knooppuntwaardes die steden en gemeenten toegekend krijgen. In de praktijk komt dit overeen met de aanwezigheid van 19de eeuwse spoorweginfrastructuur. Ook ziet de Vlaamse overheid vooral heil in verdichting rond welbepaalde treinstations, terwijl elders nu al ruimte bestemd voor wonen wordt beknot. Haalbaarheidsstudies, kostprijsberekeningen voor gezinnen & overheden, oog voor innovaties in mobiliteit en woon-werkverkeer, aandacht voor betaalbaar wonen enz. blijven evenwel uit. Wanneer zal het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) die inhaalbeweging maken?

Veralgemening uit 2002 bepaalt beleid 2050

>> Lees meer