Press room

Overschatten beschikbaarheid bouwgronden + te trage verdichting = stijgende prijzen

Een nieuw ruimtelijk ordeningsbeleid staat in de steigers. Met een aantal maatregelen die onlangs de revue zijn gepasseerd, hebben we al een voorsmaakje gehad van hoe de overheid de voorziene ruimte voor wonen en werken wil aan banden leggen. Voorlopig evenwel zonder valabele alternatieven aan te bieden of voldoende aandacht voor rechtszekerheid. Denk maar aan de geschrapte boskaart en recente omzendbrief rond ‘bebouwde en onbebouwde zones’.  Ook de gewenste verdichting geraakt niet uit de startblokken. Stadsvernieuwingsprojecten die gemiddeld 12 jaar in beslag nemen of oplopen tot een duurtijd van 20 jaar vormen al lang geen uitzondering meer. De Vlaamse Confederatie Bouw waarschuwt daarom voor de impact op de woningprijzen en het wooncomfort aangezien zonder steunmaatregelen voor verdichting het slinkende aanbod de vraag niet kan volgen.  

“Het feit dat de overheid momenteel het spanningsveld in de hand werkt tussen de stijgende woonnoden van de Vlamingen en een stagnerend aanbod aan wooneenheden, zal ook extra prijsstijgingen veroorzaken bij bestaande woningen. Die vergen bovendien na aankoop doorgaans een ingrijpende verbouwing aangezien de Vlaamse regering ook voor die woningen nieuwe energetische doelstellingen voorop stelt. Een duurdere woning bij aankoop is het gevolg van voorliggende plannen, plus bijkomend de noodzakelijke kosten voor een energiezuinige renovatie”, besluit Marc Dillen, directeur-generaal van VCB. 

>> Lees het volledige bericht