Press room

Bouwsector neemt nu al het voortouw in asbestbeleid

Een doeltreffend en efficiënt asbestbeleid veronderstelt dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt, zowel de opdrachtgever, de bouwsector als de inspectie. De bouwsector neemt die taak alvast zeer ernstig. Reeds vandaag al bestaan er heel wat lopende initiatieven vanuit de bouw die het hele traject van sloop- en ontmantelingswerken nauwlettend opvolgen. De zelfregulering in de sector zal daardoor sterk toenemen.

In 2014 al richtte de Vlaamse Confederatie Bouw de sloopbeheerorganisatie Tracimat vzw op, in samenwerking met de Confederatie van aannemers van sloop- en ontmantelingswerken (CASO), de Federatie van producenten van recycling granulaten (FPRG) en de Organisatie van raadgevende ingenieurs- en consultancybedrijven (ORI).  Sinds de oprichting werd geïnvesteerd in de ontwikkeling van een geïntegreerd ketenzorgsysteem voor bouw- en sloopafval. Ten laatste begin september verwacht de organisatie dat haar erkenningsaanvraag door de bevoegde minister wordt goedgekeurd en zal Tracimat effectief van start gaan

Controle van herkomst tot eindproduct

Tracimat zal het selectieve sloopproces attesteren en via een uitgewerkt traceringssysteem nagaan wat er gebeurt met de afvalstoffen die vrijkomen tijdens de sloopwerken. Een sterk doorgedreven en geïntegreerde ketenintegratie staat voorop. Onder deze ketenaanpak vallen een sloopinventaris van alle mogelijke gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen met inbegrip van de nodige risicoanalyses, tussentijdse controles op werven en een controle op de verwerking van de afvalstoffen tot nieuwe grondstoffen, zoals gerecycleerd granulaat.

Op die manier voert de bouwsector controle op het sloopproces van de herkomst van het afval tot bij de verwerkingsinstallaties. De brekers zelf staan overigens nog eens onder extern toezicht en worden onafhankelijk doorgelicht en gecontroleerd door de hiertoe erkende certificatie-instellingen.

Tracimat zet ook volop in op opleiding, met specifieke aandacht voor asbest en ander gevaarlijk afval. Ondertussen heeft ze al 170 deskundigen opgeleid, waaronder slopers, brekers en onafhankelijke experten. 

Meer kwaliteit

Deze werkwijze heeft voordelen voor alle partijen: voor de bouwheer, de sloper en de breker. Er wordt een volledige sloopinventaris opgesteld van alle mogelijke afvalstoffen die vrijkomen bij de werken, en die vervolgens ook correct en marktconform worden aanbesteed. Er zijn bijgevolg geen incentives meer om te concurreren via een te lage prijszetting en er is minder kans op deloyale concurrentie. Uiteindelijk zal daardoor ook de kwaliteit van het aangevoerde puin verbeteren en de kwaliteit van de granulaten toenemen. De opstap naar hoogwaardige toepassing wordt zo ook veel makkelijker.

Betere handhaving

“Als er vandaag al problemen opduiken bij asbestverwijdering, dan is dat door de blinde vlekken in de externe handhaving en controle. Een goed werkend traceringssysteem maakt het mogelijk meer gerichte controles uit te voeren daar waar zich problemen voordoen. Met initiatieven, zoals Tracimat, neemt de bouwsector het voortouw in een doeltreffend asbestbeleid en streeft zij naar een echte circulaire economie”, besluit Marc Dillen, directeur-generaal van de Vlaamse Confederatie Bouw.