Press room

Voka en VCB zeer bezorgd over nieuwe omzendbrief Schauvliege

Voka en de Vlaamse Confederatie Bouw zijn zeer bezorgd over de nieuwe omzendbrief van minister van omgeving, natuur en landbouw Schauvliege, die Vlaanderen opdeelt in bebouwde en onbebouwde gebieden. Nieuwe ruimtelijke begrippen worden ingevoerd waaraan drastische maatregelen gekoppeld zijn. Dit zorgt voor grote onrust bij bedrijven en eigenaars, en brengt de rechtszekerheid in gedrang. Voka en VCB vragen op korte termijn overleg met de minister.

Op 7 juli 2017 werd de omzendbrief RO 2017/01 betreffende een gedifferentieerd ruimtelijk transformatiebeleid in de bebouwde en onbebouwde gebieden op de website van Ruimte Vlaanderen geplaatst. In de omzendbrief lezen we dat de minister compleet nieuwe begrippen en nieuwe doelstellingen invoert.

>> Lees verder via de blog ruimte voor mensen