Press room

Elektrische wagens reduceren drastisch residentiële voetafdruk

BRV dringend afstemmen op recente energievisie en mobiliteit               

Onlangs heeft de Vlaamse regering haar energievisie richting 2050 goedgekeurd. Een van de speerpunten is de verplichting om tegen 2030 de verkoop van personenwagens met een verbrandingsmotor te halveren en vanaf 2035 enkel nog nieuwe auto’s op elektriciteit of waterstof toe te laten. Die doelstelling kan een ware omwenteling inhouden voor het gebouwenpatrimonium in Vlaanderen en de rol die gebouwen in de toekomst zullen vervullen. De Vlaamse Confederatie Bouw roept daarom al langer op om te verwachten technologische innovaties, niet het minst rond mobiliteit, in te bouwen in het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV). Het voorzien van hernieuwbare energietechnieken zoals PV-panelen is in die optiek niet alleen cruciaal voor de ecologische voetafdruk van een woning, maar ook voor het ecovriendelijke karakter van het transport van de bewoners. 

“De Vlaamse Confederatie Bouw stelt evenwel vast dat deze energievisie en de verbonden opportuniteiten niet gevaloriseerd worden in het beleidsplan ruimte Vlaanderen. Sterker nog, het BRV en zijn doelstellingen tegen 2050 gaan louter uit van bestaande technologieën. Goed om te weten is dat het areaal aan mogelijkheden om PV-panelen te plaatsen aanzienlijk hoger ligt in buitengebied dan in stedelijke centra. Uit recente cijfers blijkt dat het platteland vandaag al met kop en schouders boven de steden uitsteekt op het vlak van de opwekking van zonne-energie.”, aldus Marc Dillen, directeur-generaal van de Vlaamse Confederatie Bouw.

>> Lees verder op de blog 'Ruimte voor mensen'

ecovoetafdrukelektrischewagens.jpg