Press room

Aantal bouwbedienden in stijgende lijn

Vlaanderen groeimotor voor bouwbedienden 

In 16 jaar tijd is het aantal bedienden in de Vlaamse bouwsector gestegen van ongeveer 15.000 naar ongeveer 26.000, een toename van circa 11.000. In de andere gewesten bedroeg de toename slechts een 5.000-tal. In 2016 zette deze stijging zich in Vlaanderen door. In het derde kwartaal van dat jaar bedroeg het aantal bouwbedienden in de Vlaamse bouw al 26.719. De Vlaamse Confederatie Bouw hoopt dan ook op een verdere toename van het aantal studenten in de opleidingen voor bachelor en master in de bouw. 

Dat het aantal bouwbedienden blijft stijgen, hoeft niet te verbazen. Opdrachtgevers stellen hogere comforteisen terwijl ook de wettelijke normen en eisen almaar strenger worden, onder meer op het vlak van energie, akoestiek en brandbeveiliging. Bouwprojecten moeten ook binnen steeds striktere deadlines worden afgewerkt. Door de toenemende complexiteit neemt de vraag naar coördinatie toe om projecten binnen de gestelde termijn tot een goed einde te brengen. De bouwsector reageert hierop door hoger geschoolde bouwprofessionals aan te trekken.  

Bouw staat voor een derde van vacatures voor ingenieurs  

Uit het gezamenlijk eindrapport Ingenieur 2020 van de Vlaamse universiteiten bleek al dat vooral werfleiders, calculators en tekenaars sterk gevraagde beroepen zijn. Deze bouwberoepen vertegenwoordigden in 2015 ongeveer een derde van de vraag naar ingenieurs. Ook het laatste rapport van de VDAB over de knelpuntberoepen stelt dat conducteur en werfleider tot de statistisch zwaarste knelpuntberoepen behoren. In 2016 ontving de VDAB 1.122 vacatures voor werfleider en 374 vacatures voor bouwconducteur. Daarnaast ontving de VDAB ook nog 484 vacatures voor bouwcalculator. 

Door de continue stijging van de vraag naar deze profielen blijven de vacatures moeilijk ingevuld. Het minimale opleidingsniveau is dat van professionele bachelor. Intussen wordt in elke Vlaamse provincie een opleiding voor professionele bachelor aangeboden. Het aantal afgestudeerde professionele bachelors bouw is daardoor gestegen van een 70-tal in het midden van de jaren 90 tot meer dan 200 tijdens de laatste vijf jaar. Tegelijk studeren in Vlaanderen jaarlijks zo’n 50 burgerlijk en zo’n 300 industrieel ingenieurs bouwkunde af. Ook dit aantal zal de komende jaren moeten toenemen om aan de vraag van de bouw naar hoger geschoolden te kunnen voldoen.

evolutiebouwbedienden.jpg