Press room

VCB steunt minister Tommelein rond verzekering of waarborg voor leners

Hypothecaire lening wordt haalbaar voor circa 2.000 extra jonge gezinnen

De Nationale Bank wil dat leners minimaal 20% van de marktwaarde van de woning zelf bekostigen en deze regel eind mei al doen toepassen door de banken. Met de stijgende hypothecaire rente dreigen dan nog slechts een beperkt aantal gezinnen te kunnen lenen voor een woning. De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) waarschuwt voor een te strikte toepassing van deze regel. Er moet ruimte blijven voor maatwerk. Tegelijk staat de VCB volmondig achter het voorstel van minister Tommelein om het vereiste aandeel eigen middelen geheel of gedeeltelijk te laten verzekeren of waarborgen.

Met die verzekering of waarborg kan de overheid vooral kandidaat-bouwers over de streep trekken die wel voldoende solvabel zijn op basis van hun huidig inkomen maar nog onvoldoende eigen middelen konden bijeenbrengen. De oplossing van een verzekering of waarborg brengt dan op geen enkele manier de kredietwaardigheid van de banken in gevaar.

De verzekering of waarborg kan gegeven worden aan gezinnen die energiezuinig bouwen of verbouwen. Door deze voorwaarde moedigt de verzekering of waarborg de gezinnen aan om bij te dragen aan de ambitieuze renovatiedoelstelling van de Vlaamse regering.

De VCB hoopt dus dat de Nationale Bank hierop een positief advies zal kunnen geven. Dit advies moet er op korte termijn komen. Het is duidelijk dat de Vlaamse regering bereid is zo’n verzekerings- of waarborgsysteem uit te bouwen zodra de Nationale Bank een positief advies heeft gegeven.

De VCB denkt daarbij vooral aan jonge gezinnen die aan het begin van hun carrière staan. Die krijgen het hoe langer hoe moeilijker om een hypothecaire lening te kunnen afsluiten. Dankzij een verzekering van of een waarborg voor het opgelegde eigen aandeel zullen zij alsnog een eigen woning kunnen verwerven. De VCB verwacht dat een dergelijke verzekering of waarborg per jaar circa 2.000 extra (vooral jonge) gezinnen kan aanzetten tot de bouw van een nieuwe woning.